Certifikát: Velitel námořní jachty "C" - teorie

Základní údaje

Cena: 5 900 Kč

Platnost: 1 rok

Popis kurzu

Je mezinárodně uznávaný průkaz vydávaný ministerstvem dopravy České republiky. Platí jenom pro námořní plavbu. Je omezen délkou lodi (16 m), není omezen výkonem motoru.

Oblast plavby pokrývá 20 NM tedy asi 36 km od pobřežní linie. Síla větru je limitována 6 stupněm Beaufortovy stupnice to odpovídá rychlosti téměř 50km/h.

Pro získání tohoto průkazu je nutné složit zkoušku z teorie před komisí Ministerstva Dopravy. 

Dále pak je třeba pod vedením kapitána uplout minimálně 100 námořních a absolvovat praktickou zkoušku před jachetním instruktorem pověřeným Ministerstvem Dopravy. 

Kurz se proto skládá ze dvou částí. Teoretické, ta se vyučuje v ČR, obvykle v Praze. Jedná se o dvoudenní intenzivní přednášku v českém jazyce, na kterou navazuje teoretická zkouška.

Praktická část se koná v Chorvatsku na našich jachtách, trvá zpravidla jeden týden. Výcvik vždy vede zkušený kapitán, který dokáže naučit všechny potřebné dovednosti k samostatnému vedení lodě. 
 

Objednat kurz

bude předvyplněné v certifikátu

na tento e-mail vám zašleme certifikát